Vismannen

Livet er lett å leve
sa han
Utfordringen ligger i å ha kunnskap nok til å vite hvordan

Han ble ansett som en vis mann
men klok på livet ble han aldri

Selv er jeg en novise i faget