tilstedeværelse

For det du gjør og det du mener Fordi du er For det du sier og at du lytter Fordi du er For de du gleder og de du varmer […]