penger

Money, money, money

Denne fikk jeg på sms fra min bror i kveld: Sønnen: Har du ikke mere penger pappa? Pappa (ler): Nesten ikke. Sønnen: Da må du kjøper mere penger pappa.