buddla

Mange utlendinger som kommer til Norge (eller andre land for så vidt) kan lett bli litt språkforvirra og si ting som ikke betyr akkurat det man trodde. Sjøl er jeg […]