Smil

Traff på en gammel bekjent
Ga hverandre tre minutter av våre liv
Snakket litt om gamle dager

Gift og har barn
Old boys
Hyggelig å se deg

Det skulle ikke mer til den dagen