Om å leve

Han ble ansett som en vis mann
Men klok på livet ble han aldri
Sa han

Selv er jeg en novise i faget

Livet er lett å leve
Utfordringen ligger i å ha nok kunnskap
Til å vite hvordan