Millionærbløff?

Argh!

Dette var dårlig gjort, Norsk Tipping. Jeg satte nesten både kaffi og vaffel i halsen på lørdag, da følgende SMS tikket inn:

Hei Per Kristian Kopperdal. Viktig melding: 1. desember overfører vi saldo fra din spillerkonto til din bankkonto ***  (… ) hilsen Norsk Tipping

Synes de burde ha lagt til:

PS. Du er IKKE millionær. Vi vet du bare har 6 kroner på spillerkortet, og at du som alle andre venter på den store gevinsten. Dette var bare for å terge.

Forøvrig ble mamma mer oppspilt over denne meldingen enn meg…jeg måtte jo videresende den…