Inne/Ute

Først når du ser innsiden
Forstår du helheten
Skjønner hvor mye fundamentet tåler

Noe du ikke vil ta i
Kan være det tryggeste å lene seg til
Det som så solid ut fra utsiden
Kan smuldre opp på steder du ikke ser

Følelsen av å ha deltatt
Tanken på å ha lagt en stein i muren
Åpner sinnet

Der du har sett en flott fasade
Ser du nå smerten
Der du har følt deg hjelpeløs
Fylles du nå av håp