Hjertesmelter

Blikket flakker
hånda griper tak i min
sier ikke mye
men det trenger du heller ikke
for hjertet mitt er ditt
i all evighet

min datter