Fordi du er

For det du gjør
og det du mener

Fordi du er

For det du sier
og at du lytter

Fordi du er

For de du gleder
og de du varmer

Fordi du er

For at du tok imot meg
og tar vare på meg

Fordi du er

For at du ler
og at du gråter

Fordi du er

Er jeg her