Godt og blandet

Mye rart man skal tenke på! En del ord og uttrykk er utrolig merkelige. Se bare på utdraget av denne msn-samtalen jeg hadde med min bedre halvdel: … Hun: 10:55:48: […]